• Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı
  • 20-23 Mart 2019
Kalan Süre

Haberler

Türkiyede Asansör Sektörüne bakış

Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, “Malların Serbest Dolaşım İlkesi” kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde artırmıştır. AB Komisyonu tarafından kabul edilen yeni asansör direktifi, Mart 2014’te AB resmi gazetesinde yayımlanmış bulunmaktadır.
 
Söz konusu direktif birebir uyumlaştırılarak Asansör Yönetmeliği (2014/33/EU) olarak mevzuata kazandırılacaktır.
Son yıllarda, yurt dışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar
yaptığı görülmektedir. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan Türk firmalarının sayısında da önemli bir artış söz konusudur. Özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle birlikte, Türk asansör
firmaları bu ülkelerdeki yatırımlarını artırmış bulunmaktadır. Türkiye’den asansör aksamı ithal eden ülkeler yoğunlukla, AB ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleridir. Ayrıca Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar aksam ihracatı yapılıyor olması da rekabet gücünün kayda değer olduğunu göstermektedir. Ancak aksam ithalatının Uzak Doğu kökenli
ürünler üzerinde yoğunlaştığı da gözlemlenmektedir.
 
Özellikle Uzak Doğu kökenli ürünlerin Türkiye’de kullanımındaki yükseliş, Avrupa normları çerçevesinde üretilen ürünlere yönelik olumsuz etkilere olmuştur. Bu nedenle, marka değeri ile yurt dışına ihracat kaleminde başarılara sahip firmaların, pazar içerisindeki konumlarını koruyabilmeleri için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne söz konusu ithal ürünlere yönelik anti damping uygulaması amacıyla bireysel başvurularda bulunmaları sektörün geleceği açısından büyük önem kazanmıştır. Ayrıca çok uluslu şirketlerle kurulan ortalıklar bu alanda ülkemizde yapılan yatırımları da çoğaltmış durumdadır.
 
Bugün Türk asansör sanayinde yer alan firmaların büyük bir bölümü dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine sahiptir. Gerek ülke içindeki konut ihtiyacı ve buna bağlı olarak oluşacak olan potansiyel, gerekse Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla sağladığı avantajlar, Türk asansör sektörünü çok önemli kılmaktadır.
 
*Asansör Sektörü Raporu 2015 / 2